SVĚŘ SE 

Fyzickou bolest častokrát předchází trauma, nezpracovaný problém na mentální úrovni. Setkávám se s tím, že klienti chtějí tyhle těžkosti řešit v průběhu masáže. Tělo je pak ale v napětí a masáž nemá kýžené výsledky.

Zastávám názor, že každý člověk podvědomě ví, jak překážku v jeho životě překonat. Jde pouze o to dostatečně zklidnit své permanentně našeptávající vědomí (Ego) a cesta se pak zjeví zcela jasně…

Rozhodnul jsem se proto, že pro ty z vás, kteří dávají přednost vhledu do problému druhou osobou namísto fyzického ošetření nebo si jen chtějí ulevit a formou monologu nechat blok odejít ze života, zařadit ,,psychorehabilitaci,, a očištění vypovídáním se…

CENA ZA SLUŽBU

500,- Kč / Hodina